Matěj (9 let) vytvořil ve Scratchi hru na motivy hvězdných válek. Zkuste si zalétat s X-Wingem a sestřlujte T-fightery.