https://scratch.mit.eduZde najdete Scratch

Scéna

Scéna tvoří rámec a pozadí projektu. Místo scéna můžeme také říct obrazovka, na které se projekt odehrává.

Co je to scéna

Scénu si můžeme představit jako loutkové divadlo. Máme jednu scénu, ve které můžeme střídat kulisy (pozadí) a na které se nám pohybují postavy.

Scéna, do které jsou umístěny 2 postavy a jedno pozadí.

Na obrázku vidíme scénu, ve které jsou 2 postavy (kočka a míč). Všimněte si vlevo dole, že scéna je vybraná (modře orámovaná), v pravé části okna projektu tedy můžeme upravovat vlastnosti scény (tj. tvořit skripty, kreslit pozadí atd.)

Velikost scény

V normálním projektu je velikost scény  480×360 bodů.

Souřadnice X a Y

Pro popis jakéhokoliv místa ve scéně používáme 2 souřadnice, X a Y.

  • Na šířku (x souřadnice) má tedy scéna 480 bodů. Souřadnice X nabývá hodnot od -240 (vlevo) do +240 (vpravo).
  • Na výšku (y souřadnice) má scéna 360 bodů. Souřadnice Y nabývá hodnot od -180(dole) do +180 (nahoře).
  • Střed scény leží uprostřed, souřadnice x=0, y=0
Souřadnice scény X a Y
Souřadnice scény

Pozadí scény

Scéna může mít více pozadí. Pozadí si můžeme představit jako kulisy v divadle. Na scéně můžeme kulisy (pozadí) libovolně měnit. Pozadí scény je obrázek (nejčastěji o rozměrech 480×360 bodů).

Pokud chceme pracovat s pozadím, vybereme Scénu a v pravé části přepneme na záložku Pozadí (viz obrázek).

Pozadí scény

Nové pozadí můžeme podobně jako postavu přidat z knihovny, namalovat, nahrát ze souboru či vyfotit z kamery. Ikony pro nové pozadí najdeme vlevo pod označenou scénou, nebo v prostředním sloupečku nahoře (viz obrázek).

V prostředním sloupečku najdeme všechna pozadí ve scéně, to vybrané je modře orámované. Každé pozadí má svůj Název.

A vpravo vidíme vlastní pozadí v Nástroji pro malování. Zde můžeme pozadí libovolně upravovat.

Pro práci s pozadím máme také programové příkazy, a to ZMĚN POZADÍ NA -.

Scénáře scény

Share This